Hover 5.
Átmenet és animáció gombokon - Transition & animation on buttons
Forrás - Source